Samenwerkingspartners

Kids2Ellens

Kids2Ellens verzorgt de voor-tussen en naschoolse opvang ovoor de Sint Bavoschool-Eemstraat. 

Onder het kopje "Informatie" op onze site treft u verdere informatie over Kids2Ellens aan.

Hero kindercentra: Petteflet

Hero Kindercentra verzorgt de peuteropvang op onze school. In ons gebouw is de Petteflet gehuisvest. Wij werken nauw met de peuteropvang samen, onder andere in het traject VVE (Voorschoolse en vroegschoolse educatie). Op deze manier willen wij een ononderbroken ontwikkeltraject voor de kinderen waarborgen.

De peuterspeelzaal Petteflet is telefonisch bereikbaar onder nr. 06-82815688.

Op de site www.herokindercentra.nl treft u verdere informatie aan.

Logopedie en Fysiotherapie

Op dinsdag verzorgt de Logopediegroep Haarlem Noord de begeleiding van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook ouders kunnen hier terecht voor vragen.

Op woensdag begeleidt de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade kinderen waarvan de motorische ontwikkeling niet optimaal verloopt. 

Verdere informatie over de lmofgelijkheden voor logopedie en fysiotherapie kunt op school stellen.