Bavolab en ondersteuning

Elk kind is anders. Als school wil je alle kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen bieden.

Het Bavolab verzorgt aanbod voor die kinderen die snel door de 'gewone'  leerstof heen zijn.

Eens in de week krijgen zij extra uitdaging in de vorm van projecten. Deze projecten worden soms individueel en soms in groepjes uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om het proces en in tweede instantie om het resultaat.

Voorbeelden van projecten uit de afgelopen jaren:

 • Plan een wereldreis en 'verkoop' deze in ons eigen reisbureau 
 • Ontwerp een dierentuin
 • Natuurrampen
 • Ons zonnestelsel
 • Het menselijk lichaam
 • Wereldgodsdiensten
 • Bedenk je eigen vakantie-eiland.

Kinderen die deelnemen aan het Bavolab zijn elke week bepaalde tijd buiten de eigen klas. Dat betekent dat ze de gemiste lesstof daarna moeten inhalen. Dit vergt enige discipline.

Naast deze projecten wordt er op het Bavolab ook gewerkt aan het trainen van benodigde vaardigheden als bijvoorbeeld plannen, organiseren, zelfreflectie, emotieregulatie en frustratietolerantie.

Doel van het Bavolab

 • De leerlingen worden uitgedaagd hun taken op meerdere manieren te benaderen
 • De leerlingen werken aan en denken na over onderwerpen die in de reguliere groepen niet aan de orde komen.
 • De leerlingen werken samen met ontwikkelingsgelijken
 • Het aanbieden van opdrachte en activiteiten die een beroep doen op zoveel mogelijkverschillende vaardigheden
 • Leren van elkaar door groeps- en kringactiviteiten, waaronder presenteren en filosoferen.

In de projecten zitten vaardigheden met betrekking tot Leren leren 'verstopt'. Denk hierbij aan bijvoorbeeld samenvattingen maken, werken volgens een stappenplan, doorzetten en volgehouden aandacht.

Andere ondersteuning

Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er ook andere vormen van ondersteuning. Denk daarbij aan hulp bij het (aanvankelijk) lezen, spellen en rekenen en aan kinderen met een eigen leerlijn. Deze ondersteuning wordt zowel binnen als buiten de klas verzorgd door speciaal daarvoor aangestelde collega's.