Leerlingenraad

Op de Sint Bavoschool hebben wij een leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad zijn afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen hun klas en worden dan ook democratisch gekozen.

De leerlingenraad bestaat dan dus uit 4 of 5 kinderen die drie keer per jaar met de directeur vergaderen over de school en zaken die op school spelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met de directeur bespreken wat er beter zou kunnen op school.

Met de leerlingenraad vergroten wij de betrokkenheid van de leerlingen op school en werken wij aan actief burgerschap.

Hieronder kunt u de laatstgedeelde notulen (door de leerlingen genotuleerd) van de leerlingenraadvergadering lezen: