Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap op de Sint Bavoschool is op twee niveaus actief:

  • Per school (deelraad Eemstraat en deelraad Reviusstraat)
  • Op stichtingsniveau (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Stichting Twijs)

Deze medezeggenschapsraad is een officiëel overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten zitting nemen.

GMR: Op stichtingsniveau worden onderwerpen zoals formatieplannen, integraal personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Twijs besproken.

MR: Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de Sint Bavoschool gelden zoals de werktijdenregeling, het vakantierooster en het schoolplan. Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een mailtje naar dmr-eem@sintbavoschool.nl   De MR van de Sint Bavoschool bestaat op dit moment uit vier leden (twee ouders en twee leerkrachten).

De leden van de MR zijn:

- Mark van Impelen, ouder

- Laura Hoogcarspel, ouder

- Anna van Kaam, leerkracht 

- Ramon van Hooijdonk, leerkracht.