Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De Sint Bavoschool Eem werkt samen met partners. Kids2Ellens is daar één van. Zij zorgen voor een vloeiende overgang voor de tussenschoolse opvang voor de kinderen van de Eemstraat. Dit doen zij al 25 jaar.

Voor de voor- en naschoolse opvang is HERO Kindercentra verantwoordelijk.

Doordat Kids2Ellens en HERO de kinderen opvangt in de school voelen kinderen zich veilig voor, tijdens en na  schooltijd en hoeven zij niet onnodig te reizen naar een andere externe locatie.

Openingstijden Kids2Ellens:

Tussenschoolse opvang 11.55 tot 12.55 uur

Voor meer informatie, prijzen en het inschrijfformulier kijkt u op de website van Kids2Ellens.

Uiteraard bent u vrij om ook elders uw opvang te organiseren.

Let op! De kosten voor TSO mag u niet terugvragen bij de belastingdienst. TSO valt nog steeds niet onder de wet kinderopvang.

Bij het overblijven wordt ernaar gestreefd dat er maximaal 15 kinderen per overblijfkracht zijn. Ook wordt er graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 worden uit de klas gehaald door de overblijfkrachten. Groepen 4 t/m 8 gaan eerst een half uurtje buiten spelen. Na het plassen en handen wassen wordt er gezamenlijk een broodje gegeten. De kinderen mogen geschild fruit meenemen (of fruit dat zij zelf kunnen schoonmaken). Koek en snoep mogen zij niet meenemen. Het eten dat niet opgegeten is gaat weer mee naar huis, zodat u op de hoogte bent. We laten de kinderen niet langer dan een half uur aan het eten zitten. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten- of binnenspelen.                                                        Gedurende de overblijf vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van Kids2Ellens.

 

BUITENSCHOOLSE VOORZIENING

 

De voor- en naschoolse opvang van kinderen is van 7.30 uur tot 8.20 uur en van 15.00 uur tot 18.30 uur, op onze school. Deze opvang wordt met ingang van dit schooljaar georganiseerd door HERO Kindercentra. Informatie over aanmelding en prijzen kunt u vinden op de site van HERO Kindercentra: www.herokindercentra.nl

Na schooltijd wordt er met de kinderen eerst fruit gegeten en limonade gedronken. Tijdens dit eten en drinken vertellen de kinderen wat ze willen gaan doen. Dit kan zijn: knutselen, kleuren, spelletjes doen, lekker gymmen en/of buiten spelen of activiteiten die tussendoor georganiseerd worden zoals bijv. streetdance, high-tea, sporten of muziekles/beetje theater.                                      Het programma wordt afgesteld op de wens van de kinderen. Tussendoor wordt nog wat limonade gedronken en krijgen ze een koekje.

U kunt voor de naschoolse opvang ook van opvang op andere locaties gebruik maken.                    Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH, Sportfever en SKOS.