Buitenschoolse activiteiten

Ons uitgangspunt is dat kinderen spelen, bewegen en leren met plezier. Het leren staat natuurlijk voorop, maar kan niet zonder spelen, bewegen en plezier. Daarom zijn er diverse activiteiten die onder en na schooltijd plaatsvinden en niet tot het dagelijkse onderwijsprogramma horen. 

Onder schooltijd zijn dat activiteiten als sportdagen, cultuurdagen waarin wij kennis maken met muziek, dans en expressie, de Bavostuif en nog veel meer.

Na schooltijd zijn er diverse activiteiten waar de kinderen aan deel kunnen nemen zoals diverse Haarlemse sporttoernooien, Sport in de wijk, Avondvierdaagse en nog veel meer.

In de Activiteitenkalender vindt u de data terug.