Visie, missie en kernwaarden


“Wij leren ons te ontwikkelen tot wereldburger”


In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

De Sint Bavoschool staat voor veilig onderwijs, waarin de betrokkenheid en de wil om te leren centraal staan. Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen aan de ontwikkeling van kinderen. Er wordt gestructureerd onderwijs op maat gegeven, waardoor er aandacht is voor verschillen tussen leerlingen. We streven een ontwikkeling na die start bij zelf-ontdekkend leren en via zelfstandig werken uiteindelijk tot zelfstandigheid zal leiden.

Als school baseren we ons daarbij op de volgende kernwaarden:

  • Veiligheid 

  • Betrokkenheid en vertrouwen

  • Samenwerking 

  • Zelfstandigheid

  • Ontwikkeling