Hoofdluis

Hoofdluis kan iedereen krijgen, ook als alle denkbare hygiënische maatregelen genomen zijn. Geen reden tot paniek of schaamte, maar wel alle reden om uitbreiding te voorkomen. De school is samen met de leerkracht en luizenouders druk bezig om de kans op besmetting met hoofdluis op school zo klein mogelijk te houden. 

De leerkracht plant samen met de luizenouders de controles en zorgt dat de materialen aanwezig zijn. Hieronder kunt u lezen hoe we op de Sint Bavoschool omgaan met de aanpak van hoofdluisbesmetting. 

We verwachten van ouders/verzorgers

 • Dat ze hun kind(eren) een keer per week controleren op luizen.

 • Dat ze bij besmetting met luizen/neten zo snel mogelijk behandelen en melden aan de leerkracht dat besmetting heeft plaatsgevonden (ook als er al behandeld is). Dit om misverstanden bij de controles te voorkomen.

Wat doen we op school?

 • Aan het begin van elk schooljaar vragen de leerkrachten op hun informatieavond welke ouder voor de betreffende klas luizenouder wil worden. In verband met de controles gaat de voorkeur uit naar twee luizenouders of meer. 

 • De luizenouders plannen samen met de leerkracht de weken waarin de controles moeten worden uitgevoerd. 

 • De leerkrachten dragen ertoe bij dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt, door met de kinderen over luizen te praten en de ouder/verzorgers te informeren. 

Procedure die bij de controles gevolgd wordt

 • Als een kind tijdens een controle afwezig is, wordt het bij terugkeer op school door een luizenouder of een leerkracht gecontroleerd. 

 • Als er hoofdluis bij een van de kinderen wordt geconstateerd geeft de luizenouder dit door aan de leerkracht.

 • De leerkracht neemt contact op met de ouder/verzorger en vraagt of het kind zo snel mogelijk behandeld kan worden. Een kind hoeft voor de behandeling niet van school opgehaald te worden. We gaan ervan uit dat dit tussen de middag of na school gedaan wordt, in ieder geval wel op dezelfde dag. Na de behandeling gaat het kind weer gewoon naar school. 

 • Alle kinderen in de betreffende klas krijgen een standaard mail via Social Schools dat er luizen zijn geconstateerd in de klas, met het verzoek aan de ouders/verzorgers hun kind dagelijks te controleren, gedurende twee weken. 

 • Bij deze klas vindt er na een week een na-controle plaats door de luizenouders. 

 • Het kan zijn dat na meerdere behandelingen nog steeds hoofdluis aanwezig is. Als dit bij de controle blijkt, neemt de leerkracht weer contact op met de ouder/verzorger. Het is raadzaam om in dat geval advies te vragen bij de GGD.