Ouderraad

Ouderraad (OR)

De Ouderraad vormt namens de oudervereniging, het bestuur van de Oudervereniging. In de Oudervereniging zitten ouders van kinderen op de Sint Bavoschool. De Ouderraad wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen uit de leden van de Oudervereniging, voor een periode van drie jaar.

Doel en activiteiten van de Ouderraad

De Ouderraad  heeft als doel het contact tussen de school en de ouders te bevorderen. Dit doet zij door activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Sint Bavoschool, en daarbij ook hun ouders actief te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolfotograaf en de Avondvierdaagse. Verder helpt de Ouderraad het team van de school bij allerlei activiteiten, zoals het organiseren van thema-avonden rond een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld “financiële opvoeding”. Aan zo'n thema-avond werkt vaak ook een professional op dit gebied mee.

Ouderbijdrage

Naast het organiseren van activiteiten int de Ouderraad de vrijwillige Ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die niet door het schoolbestuur of door de overheid worden gesubsidieerd, zoals het schoolreisje, de eindmusical van groep 8, culturele activiteiten en cadeautjes op 5 december. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage € 52,- per jaar, waarvan de helft bestemd is voor het schoolreisje.

Er zijn voor ouders/verzorgers die hier behoefte aan hebben diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te vragen voor bepaalde schoolkosten. Klik op één van de links voor meer informatie:

Schoolfonds

De Ouderraad beheert tevens het Schoolfonds. Het Schoolfonds wordt gevormd door giften van ouders. Met dit geld kunnen materialen worden aangeschaft die niet uit de normale overheidsgelden worden betaald, bijvoorbeeld geluidsinstallaties, sportkleding voor schoolteams, brandveilige kerstbomen etc..

De ouderraad bestaat uit:

  1. Debby Heijmel, voorzitter, kinderen op de Eemstraat

  2. Karin de Bruin, 1e penningmeester, kinderen op de Eemstraat

  3. Tamara Scholte, secretaris, kinderen op de Eemstraat

  4. Dionne Emmelkamp, 2e penningmeester, kinderen op de Reviusstraat

  5. Sanne van het Nederend, kinderen op de Reviusstraat

  6. Martine v/d Lee, kinderen op de Eemstraat

  7. Roy Jansen, kinderen op de Eemstraat

  8. Jaap Klaver, kinderen op de Reviusstraat

Sluit je aan bij de Ouderraad 

Ben jij enthousiast en gedreven om de schooltijd voor jullie kinderen onvergetelijk te maken? Ben je goed met mijters, slingers en kerstballen, heb je een mening en wil je deze delen, dan is de ouderraad de plek om te zijn. Dit hoeft niet veel van je tijd te kosten. Hoeveel tijd je eraan besteedt is helemaal aan jou.  Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar or.bavoeem@twijs.nl

 

De ouderraad bestaat op dit moment uit 8 leden verdeeld over twee locaties:

  • Eemstraat: 5 ouders
  • Reviusstraat: 3 ouders

Onder de ouders zijn diverse functies, op dit moment zijn we op zoek naar ondersteuning voor de rol penningmeester. Uiteraard is alle hulp welkom om te helpen op diverse onderdelen.

Neem ook een kijkje op ons YouTube kanaal en abonneer je voor leuke filmpjes over de Ouderraad. Ons YouTube kanaal benader je via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCo_kBOGp-ah245THpCpzR6Q 

Vergaderdata

Donderdag 28 september online ALV

Donderdag 19 oktober (mogelijk op de Reviusstraat zoals het er nu naar uitziet)

Maandag 13 november

Donderdag 18 januari

Maandag 18 maart

Donderdag 23 mei

Donderdag 4 juli

ALV

Aan het begin van ieder schooljaar vindt altijd een online Algemene Ledenvergadering plaats. Hier zijn alle ouders welkom. Tijdens deze vergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald, worden indien nodig leden gekozen en wordt de begroting goedgekeurd. 

De datum van de Algemene Ledenvergadering is: 28 september 2023, start 19.45

Financiële stukken

Het financieel jaarverslag 2022-2023 alsmede de begroting voor het schooljaar 2023-2024 treft u hierbij aan.